Yurtdışı Borçlanma

Sigortası Olmayan Gurbetçilerimizin Yurt Dışı Borçlanmaları

Ülkemiz sosyal güvenlik sistemine göre, SSK şartlarında emekli olmak her zaman daha avantajlı ve kolay olmuştur.

Yurt dışında bulunan gurbetçilerimiz de bu avantajı bildiklerinden, yaptıkları yurt dışı borçlanmasıyla Türkiye’de SSK şartlarında emekli olmak istemektedirler. Bilindiği üzere, yurt dışı borçlanmasıyla emekli olacak bir kişinin Bağ-Kur (esnaf ve çiftçi) şartlarında mı, SSK (işçi) şartlarında mı, Emekli Sandığı (memur) şartlarında mı emekli olacağını, mevzuata göre kişinin Türkiye’deki son sigortalılık halinin (Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığı) ne olduğu belirlemektedir.

Örnek olarak, Bay A, Almanya’daki yurt dışı çalışma sürelerini borçlanarak Türkiye’de hizmet olarak kazanmak istemektedir. Bay A’nın yurt dışı borçlanması için SGK’ya başvurmadan önce son sigortalılık statüsü (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hangisiyse, emeklilik durumu ona göre belirlenmektedir. Bu sebeple, yurt dışı borçlanması ile emekli olacak gurbetçilerimize en önemli tavsiyemiz Türkiye’ye geldiklerinde üç beş gün dahi olsa, SSK’lı (yeni adıyla 4/a sigortalısı) olarak sigorta yaptırmalarıdır. Aksi halde, Türkiye’de hiç sosyal güvencesi olmayan kişiler, yurt dışı borçlanmasıyla emekli olurken Bağ-Kur şartlarında, daha zor ve daha geç emekli olmakta, hem de emekli aylıkları düşük bağlanmaktadır.

Yurt dışı borçlanmasıyla emekli olan gurbetçilerimizin şöyle bir sorunu daha bulunmaktadır. Yurt dışı borçlanması yapıp Bağ-Kur şartlarında emekli olan kişiler, Türkiye’de SSK sigortalılıkları bulunmasa bile, dâvâ açarak yurt dışı borçlanması yaptıkları süreleri SSK sürelerinden saydırıp SSK şartlarında emekli olmak istemektedirler. Ancak, bu konuda açılan dâvâlar mahkemeler tarafından kabul edilmemektedir. Mahkemeler, yurt dışı borçlanması yapan kişini Türkiye’de SSK sigortalılığı yoksa veya yurt dışı borçlanması yaptığı tarihten önce son sigortalılık statüsü SSK değilse, bu kişinin ancak Bağ-Kur şartlarında emekli olabileceğine karar vermektedirler.

Kaynak: Yeni Asya

Ahmet Arıcan | 11.04.2013

Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesidir.

Borçlanma kapsamındaki süreler; yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerdir.

“Sigortalılık süresi” deyiminden, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış ya da çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılmalıdır. Çalışılmış
olarak kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışılmadığı halde çalışmaya eşdeğer süre olarak kabul edilip, aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında değerlendirilen sürelerdir.

“İşsizlik süresi” ibaresi, ilgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer süreler haricinde o ülkede geçen süreyi ifade eder. İşsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığından sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar olan yurtdışında geçen işsizlik süreleri borçlandırılır. İkamet süreleri ve boşta geçen süreler de bu kapsamda değerlendirilir.

Yurtdışında “ev kadını olarak geçen süreler”, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade eder. Bu süreler işsizlik süresi veya boşta
geçen süreler kapsamında değerlendirilmez, borçlanma talebinde bulunanların yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerinin diledikleri kadarı borçlandırılır.

Yurtdışında 18 yaşın doldurulmasından önce, Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadını olarak geçen süreler borçlanma kapsamında değildir.

Ayrıca, ülkemizdeki sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen sürelerle çakışan yurtdışı süreleri ile ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların yurtdışında geçen sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerin de, 3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

MAVİ KARTLI TÜRK

mavikartcons

MAVİ KARTLI TÜRK ASILLI ALMAN VATANDAŞI DAVAYI KAZANDI…

15.11.2012 tarihinde Ankara 10.İş mahkemesinde açılan 2012/1076 Esas no.lu davayı kazandık. Türk asıllı Alman Vatandaşı Mavi Kartlı Leyla Uysal, Sosyal Güvenlik….

MAVİ KART SORUNU

mavikart1

YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARIN TÜRKİYE DE EMEKLİLİK VE MAVİ KART SORUNU

Soru -Yurtdışında çalışan vatandaşlarımız, yurtdışında çalışmaya başladığınız tarih Türkiye de sigortalılık başlangıcınız sayılıyor. Bunun avantajlarını biliyormusunuz?

SORU VE CEVAPLAR

uzmanlik

Yurt Dışı Borçlanma
Yurt dışında çalışanların Türkiye’de emeklilik ve mavi kart sorunu

Soru -Yurtdışında çalışan vatandaşlarımız, yurtdışında çalışmaya başladığınız tarih Türkiye de sigortalılık başlangıcınız sayılıyor. Bunun avantajlarını biliyor musunuz?

Cevap-Daha ucuza yurtdışı borçlanma ve erken emeklilik imkanı sağlıyor.

Soru-Yurtdışı borçlanması nedir? Hangi imkanı sağlıyor?

Cevap– Yurtdışında ikamet eden,18 yaşını doldurmuş her Türk Vatandaşına, yurtdışındaki çalışma sürelerini, ev kadınının ikamet sürelerini borçlanarak Türkiyede, emeklilik veya ikinci emekliliğe hak kazanması için sağlanan bir imkandır. Uzun sürecek Avrupa mali krizinde, vatandaşlarımıza Türkiye de ikinci bir gelir sağlama imkanı sunuyor.

Yurtdışı borçlanması her an değişebilir. Bir an önce yapmada yaray var. Şu anda Yeni Yasaya tabi olmadan, eski Yasaya göre emekli olma imkanı var.

Soru– Eski adı “Pembe Kart” yeni adı “Mavi Kart” sahibiyim. Türkiyede ki Haklarım nelerdir.Yurt dışı borçlanması yapabilirmiyim?, Emekli olabilir miyim?

Cevap– Seçme seçilme, Kamu hizmetine girme hariç tüm haklardan yararlanırsın. Borçlanma da yapabilrsin, emekli de olabilirsin.

Soru– Yurtdışında Ev Kadınıyım. Hiç çalışmadım. Türkiyede emekli olabilir miyim?

Cevap- Yurtdışı borçlanması yaparak olabilirsin.

Soru-Almanya Çifte vatandaşlığı kabul ediyor mu?

Cevap-Bazı şartlarla ediyor.

YUKARIDAKİLER İÇİN NE YAPMALIYIM?

DANIŞMA HATTIMIZDAN BİZİ ARAYINIZ CEVAPLAYALIM..